Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017)

Powrót

Czy za miejsce zamieszkania uczestnika można przyjąć miejsce pobytu tymczasowego podopiecznego pogotowia opiekuńczego - czyli wg lokalizacji placówek?

 Przejdź na górę