Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017)

Powrót

Czy wsparciem mogą być objęte dzieci i młodzież zagrozona wykluczeniem społecznym w wieku 6-18 lat oraz do ich najbliższego otoczenia (osób dorosłych - ok. 25 % grupy)?

 Przejdź na górę