Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017)

Powrót

Czy osoby nieletnie mogą być wliczone do wskaźnika nr 1 rezultatu projektu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu mimo, że nie ukończyły 18 r. życia w chwili wejścia do projektu? Projekt będzie kierowany głównie do osób, które jeszcze nie ukończyły 18 lat i jeszcze nie opuściły pieczy zastępczej.

 Przejdź na górę