Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017)

Powrót

Czy jako otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem, może być traktowana kadra ośrodków i organizacji pełniących pieczę zastępczą? W przypadku tej grupy kontakt beneficjentów z rodzinami jest utrudniony i projekt nie będzie obejmował pracy z rodzinami – czy to nie będzie traktowane jako uchybienie regulaminowe?

 Przejdź na górę