Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017)

Powrót

Czy jest wyznaczona regulaminem maksymalna kwota grantu (chcemy aplikować na kwotę ok. 4,5 mln) czy tylko minimalna kwota (100 tys. zł)?

 Przejdź na górę