Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017)

Powrót

Odnośnie kryterium szczegółowego dostępu nr 18. Wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej - czy Fundacja jako wnioskodawca w konkursie i lider partnerstwa musi mieć przed złożeniem wniosku podpisany list intencyjny/ porozumienie z PUP lub innym partnerem realizującym w projekcie aktywizację zawodową? Czy może być takim partnerem organizacja pozarządowa prowadząca statutowo aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?

 Przejdź na górę