Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2017)

Powrót

Czy kosztem kwalifikowalnym wg regulaminu i wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków mogą być koszty remontu lokali miejskich w Łodzi przeznaczonych na mieszkania treningowe dla uczestników planowanego projektu tj. osób opuszczających pieczę zastępczą?

 Przejdź na górę