Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.3 (1/2020)

Powrót

Czy, w sytuacji tworzenia nowego lub dofinansowywania już istniejących ZAZ-ów, można otrzymać w ramach projektu dofinansowanie na zakup dowolnego wyposażenia danego ZAZ - czy są w tym zakresie jakieś dodatkowe ograniczenia, tzn. np. czy można kupić maszynę jako doposażenie stanowiska pracy osób niepełnosprawnych, której koszt to np. 100 tys. zł.?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę