Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2017)

Powrót

Czy uczesnikami projektu mogą być osoby odbywające karę pozbawienia wolności ?

 Przejdź na górę