Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2017)

Powrót

Czy osoba z niepełnosprawnościami to osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności czy może być to również osoba z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

 Przejdź na górę