Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2017)

Powrót

Czy osoby, które będą brały udział w projekcie (grupa docelowa) koniecznie muszą posiadać status osoby bezrobotnej?

 Przejdź na górę