Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2017)

Powrót

Jak weryfikowane będzie kryterium „Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM” ? Czy konieczne jest posiadanie odpowiedniego zapisu w KRS/CEIDG, czy weryfikacji podlega fakt rzeczywistego prowadzenia działalności na terenie ŁOM?

 Przejdź na górę