Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2019)

Powrót

Czy w przypadku, gdy projekt nie będzie wpisany literalnie w żadną strategię rewitalizacji, natomiast obejmie wsparciem 21% UP z jednej z tych strategii, to czy spełni wtedy kryterium premiujące, tj.: "Projekt wynika z obowiązującego/obowiązujących pozytywnie zweryfikowanego / zweryfikowanych przez IZ RPO WŁ programu / programów rewitalizacji"?

 Przejdź na górę