Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2018)

Powrót

Czy planując budżet projektu jest mozliwość uwzglednienia prognozy wzrostu zasiłku dla bezrobotnych?

 Przejdź na górę