Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017)

Powrót

W jaki sposób będzie weryfikowane, że podmiot specjalizuje się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym?

 Przejdź na górę