Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017)

Powrót

Czy przedsiębiorca, wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest uprawnionym podmiotem do składania wniosku?

 Przejdź na górę