Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017)

Powrót

Czy sam fakt pozostawania osobą bezrobotną kwalifikuje osobę do udziału w projekcie? Czy też osoba bezrobotna musi spełniać jeszcze dodatkowe inne warunki?

 Przejdź na górę