Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2017)

Powrót

Czy osoba która w ramach projektu i w trakcie projektu nabędzie kwalifikacje zostanie uwzględniona we wskaźniku Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu? Czy wskaźnik ma na celu pomiar osób które gdy już opuszczą projekt dopiero same z własnych środków podniosą swoje kwalifikacje?

 Przejdź na górę