Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (6/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (6/2017)

Powrót

Czy w obecnie trwającym konkursie obligatoryjne jest spełnienie określonego poziomu wskaźnika dot. liczby osób z niepełnosprawnościami objętych projektem? W sytuacji gdy nie chcemy w projekcie wskazywać konkretnej liczby ON przyjętych do projektu nie mamy możliwości wprowadzenia wartości „0” dla wskaźnika, o którym mowa, bowiem nowy generator nie waliduje wniosku z tym wskaźnikiem na poziomie = 0. Możemy oczywiście usunąć wskaźnik z projektu, ale w Regulaminie konkursu wskazany jest jako obligatoryjny. Proszę o poradę, jak powinniśmy postąpić w takiej sytuacji, jeśli nie chcemy deklarować ON w projekcie?

 Przejdź na górę