Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (6/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (6/2017)

Powrót

Czy w ramach konkursu możliwe jest finansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego Programu Specjalnego o którym mowa w ustawie z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

 Przejdź na górę