Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (4/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (4/2017)

Powrót

Czy partnerem we wniosku w tym konkursie może być podmiot, który jest wnioskodawcą w projekcie z konkursów RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 lub RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17?

 Przejdź na górę