Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (4/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (4/2017)

Powrót

Czy zgodnie z załączonym stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, w przypadku realizacji w projekcie subsydiowanego zatrudnienia objętego pomocą publiczną na subsydiowanie zatrudnienia (nie zaś pomocą de minimis), wkład własny przedsiębiorców otrzymujących pomoc publiczną (jeśli nie są nimi projektodawca i partnerzy), nie powinien być ujmowany w szczegółowym budżecie projektu?

 Przejdź na górę