Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (4/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (4/2017)

Powrót

Czy w związku ze zmianą wytycznych dot. kwalifikowalności, osoby zaangażowane do projektu na podstawie umów cywilnoprawnych powinny, czy nie powinny zostać oznaczone jako „personel” w budżecie projektu - zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi…”, osoby te nie powinny być zaliczane do kosztów personelu?

 Przejdź na górę