Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2019)

Powrót

Czy w przypadku, jeśli Wnioskodawcą jest podmiot ekonomii społecznej, zaś partnerem będzie inny podmiot (np. JST), wkład własny będzie wynosił 5%?

 Przejdź na górę