Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2019)

Powrót

Czy projekt może być realizowany na terenie całego województwa łódzkiego (a uczestnicy z obszarów objętych programami rewitalizacji będą premiowani na etapie rekrutacji) czy też spełnienie tego kryterium wiąże się z realizacją projektu wyłącznie na obszarach objętych programami rewitalizacji, a 100% grupy docelowej muszą stanowić mieszkańcy tych właśnie obszarów?

 Przejdź na górę