Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018)

Powrót

Na jakiej podstawie należałoby rozliczyć wniesienie wkładu własnego w postaci refundacji kosztów opiekuna stażysty ? Czy może to być np. oświadczenie?

 Przejdź na górę