Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018)

Powrót

Czy koszty opieki nad dzieckiem są kwalifikowalne na wszystkich formach wsparcia? tj. czy można przewidzieć koszty opieki nad dzieckiem np. podczas pośrednictwa pracy czy szkoleń umiejętności miękkich?

 Przejdź na górę