Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018)

Powrót

Czy przygotowanie i przystosowanie miejsc pracy w ramach ZAZ dla osób z niepełnosprawnościami (w sensie czysto technicznym) jest kosztem kwalifikowalnym, czy są jakieś ograniczenia kwotowe itp.?

 Przejdź na górę