Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018)

Powrót

Czy realizując typ projektu nr 1, tj. programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej jako miejsce/instrument realizacji wsparcia można wykorzystać istniejące Centrum Integracji Społecznej? Innymi słowy, czy aktywizacja może się odbywać poprzez istniejące CIS?

 Przejdź na górę