Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018)

Powrót

Jaki wkład własny należy wnieść w przypadku składania wniosku partnerskiego w sytuacji, kiedy Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, a Partnerem przedsiębiorca?

 Przejdź na górę