Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2018)

Powrót

Czy w ramach przedmiotowego naboru wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa? Zgodnie z definicją podmiotu ekonomii społecznej organizacje pozarządowe wpisują się w ich pojęcie. Nie mniej jednak niektóre regulaminy konkursów mówią np. Wnioskodawcą mogą być m.in. podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe. Czy zatem w przypadku obecnego konkursu organizację pozarządowa można traktować, jako podmiot ekonomii społecznej?

 Przejdź na górę