Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016)

Powrót

Czy jeśli OPS zawierając partnerstwo z Centrum Integracji Społecznej i kierując bezpośrednio na zajęcia CIS klientów OPS może uwzględnić do realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej na etapie trwania projektu doradcę zawodowego zatrudnionego w OPS ale bezpośrednio w KIS (dodatek specjalny 40%)?

 Przejdź na górę