Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016)

Powrót

Czy grupę docelową mogą stanowić seniorzy zdefiniowani, jako osoby 60+ i zagrożeni wykluczeniem społecznym? Czy osoba, która jest na emeryturze może być również uczestnikiem projektu?

 Przejdź na górę