Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016)

Powrót

Czy przystąpienie do projektu jako osoby bezrobotnej niezarejestrowanej jeszcze w PUP np. po umowie lub będącego zarejestrowanym w PUP w III profilu (po uczestnictwie w PAI zmiana profilu na II) kwalifikuje uczestnika do skorzystania z instrumentów aktywizacji zawodowej np. szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy?

 Przejdź na górę