Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016)

Powrót

Czy osoby z III profilu bezrobotnego, klienci OPS objęci 2 miesięcznym programem PAI realizowanym przez OPS w ramach projektu, którzy po zakończeniu PAI, (którego efektem będzie przeprofilowanie na II profil bezrobotnego) będą mogli uczestniczyć w dalszych działaniach projektu np. przystąpić do zajęć realizowanych w CIS (instrumentów aktywizacji zawodowej jak praktyczna nauka zawodu, szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy)?

 Przejdź na górę