Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016)

Powrót

Co w sytuacji gdy nie zgłosi się w konkursie żaden partner do realizacji aktywizacji zawodowej?

 Przejdź na górę