Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016)

Powrót

Czy świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej ( art. 80 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) mogą stanowić wkład własny w ww. konkursie?

 Przejdź na górę