Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016)

Powrót

Czy OPS w strukturze którego jest KIS może przeprowadzić w projekcie ścieżkę reintegracji dla osób z II profilu bezrobocia, które uczestniczą w pracach społeczno użytecznych? Jeżeli tak, to czy koszt prac może być wkładem własnym OPS?

 Przejdź na górę