Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016)

Powrót

Co może być wkładem własnym w postaci finansowej w przypadku PCPR w ramach konkursu?

 Przejdź na górę