Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016)

Powrót

Czy w ramach projektu wsparciem mogą być objęte osoby zagrożone ubóstwem, które pracują lub uczą się ?

 Przejdź na górę