Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016)

Powrót

Czy wkład własny do projektu może być wniesiony poprzez podmiot zewnętrzny (NGO będący zleceniobiorcą zadania)?

 Przejdź na górę