Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2016)

Powrót

W przypadku składania projektu w partnerstwie między jednostką samorządu terytorialnego a organizacją pozarządową - czy uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami gminy, na terenie której działa dany OPS/PCPR. Np. Jeśli liderem jest GOPS a partnerem Fundacja (teren działania - całe województwo) to czy część uczestników zrekrutowana przez Fundację może pochodzić z terenu miasta Łodzi ?

 Przejdź na górę