Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2018)

Powrót

Czy w ramach projektu możliwe jest zaplanowanie formy wsparcia takiej jak mieszkania chronione?

 Przejdź na górę