Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2016)

Powrót

Czy w ramach przedmiotowego konkursu, wsparciem może zostać objęta młodzież uczęszczająca do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego, która nie ukończyła 18 roku życia?

 Przejdź na górę