Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2016)

Powrót

W ramach jakiego zadania w kosztach bezpośrednich mogę ująć wynagrodzenie kierownika CIS i księgowego CIS, skoro nie ma zadania dotyczącego zarządzania?

 Przejdź na górę