Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2016)

Powrót

Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia rejestracji Zakładu Aktywności Zawodowej czy też wystarczy fakt złożenia wniosku o jego rejestrację?

 Przejdź na górę