Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2016)

Powrót

Kto może ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu? Czy może to być przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą?

 Przejdź na górę