Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


zęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy w ramach projektu możemy w budżecie w kosztach bezpośrednich uwzględnić zakup auta dla pracowników terenowych (wraz z kosztami dodatkowymi jak ubezpieczenia, opłaty, benzyna)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę