Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


zęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy szkolenia zawodowe wymieniane jako rodzaj wsparcia w ramach II typu usług są przewidziane tylko dla osób bezrobotnych, czy też dla tych, które w trakcie projektu założyły już PES i pracują?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę