Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


zęsto zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.3.1 (1/2015)

Powrót

Czy wskaźniki 3 (liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego-minimum 26) i 5 ( liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych na poziomie-minimum 15) wzajemnie się uzupełniają czy też należy je dodawać osiągając wskaźnik 26 miejsc pracy w nowoutworzonych przedsiębiorstwach plus 15 istniejących już przedsiębiorstwach ?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę